ad securitygroup gebruiken in vba – excel en access

Stel je wil een variabele een bepaalde waarde geven op basis van securitygroep in active directory. opgelet, geen nested groups.

in mijn voorbeeld gebruik ik de seucritygroep “personeelsdienst” en de securitygroep “presturbobeheer”

1) in een module

Function IsMember(strDomain As String, strGroup _
As String, strMember As String) As Boolean
Dim grp As Object
Dim strPath As String

strPath = “WinNT://” & strDomain & “/”
Set grp = GetObject(strPath & strGroup & “,group”)
IsMember = grp.IsMember(strPath & strMember)
End Function

Function GetCurrentUser() As String
GetCurrentUser = Environ(“USERNAME”)
End Function

Function GetCurrentDomain() As String
GetCurrentDomain = Environ(“USERDOMAIN”)
End Function

2) in een sub, form of module

dim go as integer

If IsMember(GetCurrentDomain, “personeelsdienst”, GetCurrentUser) Then
go = 1
End If
If IsMember(GetCurrentDomain, “presturbobeheer”, GetCurrentUser) Then
go = 2
End If

2 reacties

  1. Bedankt voor de duidelijke uitleg, het resultaat kan je ook gebruiken in een query.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *