range overlopen in excel en rij verbergen op basis van inhoud in vba – waarde plakken in kolom bij active row

sub hidepower()

dim kort as integer

For kort = 4 To 350
If Cells(kort, 1).Value = “x” Then
Range(Rows(kort), Rows(kort)).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
End If
Next kort
end sub

**************************
sub xxx()
cells((activecell.row),1).value = “x”
end sub

 

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *