Powershell script : maprechten op windows fileserver van bepaalde user of van iedereen

het script noemt : ACLPOWERINFO_V2

Als je het script start, geef je uw file server op : voorbeeld : \\dvcfileserver” (zonder aahalingstekens). Je mag ook een dfs path opgeven.

Daarna geef je de sharenaam met of zonder submap :” gegevens\test ”

Daarna het path met de exportfile naam : “c:\test\exportuser.txt”

daarna geef de naam op van een domein user van wie je alle mappen wil weten waar hij rechten op heeft. (“domeinnaam\userlogin”) Je zal ook zien of zijn rechten “IsInherited” zijn.
Als je geen specifieke domainuser wil opgeven, type dan ” * “.

Hieronder vindt u de broncode van het powershell script. kopieer dit in windows powershell ISE (powershell gui) of bewaar dit in een ps1 bestand. : “c:\aclpowerinfo.ps1”

dan kan je in de command prompt  het volgende typen : powershell -file “c:\aclpowerinfo.ps1”.

#

# modified script by (c) Dick Kluskens
$serverinputb = Read-Host ‘Wat is uw file server path ? (\\…..)’
$targetServer = $serverinputb #Enter hostname
$fileinputb = read-host ‘wat is uw file scan direcotory (sharenaam\submap)’
$targetDirectory = $fileinputb #Enter directory name
$target = Join-Path -ChildPath $targetDirectory -Path $targetServer
$arrResults = @() #Initialize array used to store custom object output
$exportfileb = read-host ‘geef exportfile (c:\temp\ntfsexp.txt) ? ‘
$naamdkmagic = read-host ‘geef alleen voor bepaalde gebruiker/groep/alle (domein\username, *) ? :’
$exportPath = $exportfileb #Enter name of the CSV output file
write-host $target
#Query target directory for all ‘folders’ (excludes files via Where statement)
Get-ChildItem -Recurse -Path $target | Where { $_.PSIsContainer } | forEach {
#write-host $_.PSIScONTAINER
#write-host $accessRight.IdentityReference

$objPath = $_.FullName
$coLACL = Get-Acl -Path $objPath
forEach ( $objACL in $colACL ) {
forEach ( $accessRight in $objACL.Access ) {
if($accessRight.IdentityReference -like $naamdkmagic) {
$objResults = New-Object –TypeName PSObject

 

$objResults | Add-Member –MemberType NoteProperty –Name DirectoryPath –Value $objPath
$objResults | Add-Member –MemberType NoteProperty –Name Identity –Value $accessRight.IdentityReference
$objResults | Add-Member –MemberType NoteProperty –Name SystemRights –Value $accessRight.FileSystemRights
$objResults | Add-Member –MemberType NoteProperty –Name SystemRightsType –Value $accessRight.AccessControlType
$objResults | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name IsInherited -Value $accessRight.IsInherited
$objResults | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name InheritanceFlags -Value $accessRight.InheritanceFlags
$objResults | Add-Member –MemberType NoteProperty –Name RulesProtected –Value $objACL.AreAccessRulesProtected

 

$arrResults += $objResults

}

}

}

}

$arrResults | Export-CSV -NoTypeInformation -Path $exportPath

 

 

 

   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Zoek de Ict tips

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Categories
  advies desktop
  advies notebook
  advies smart tv
  cloning and backup
  cmd
  exchange 2007/2010/2013
  freeware
  koopadvies
  office 2003
  office 2007
  office 2010
  office 2013
  office 2016
  Powershell
  Thin os (wyse)
  tips voorblad
  Uncategorized
  Visual Basic For Applications (VBA)
  vmware
  win 8 apps zeer goed
  Windows 10
  windows 11
  windows 7
  Windows 8
  windows 8.1
  Windows 8.x RT
  windows server 2003
  windows server 2008
  windows server 2012
  windows server 2012 R2
  windows server 2016
  windows server 2019
  wordpress