Click to listen highlighted text!

This page was exported from De sleutel voor ict [ https://www.dklus.be ]
Export date: Thu Jan 27 19:46:27 2022 / +0000 GMT

vba tabblad gebruiken als beveiligde logfile met AD gebruikersnaam en datum in excel - Single Sign on
maak gebruik van de gebrukersnaam (inlog) en wachtwoord van AD ( active directory) om deze te gebruiken in de log file.

maak een tabblad aan "logfile" en op de bovenste lijn in kolom a schrijf je "inlog" en in kolom b schrijf je "datum en tijd"

maak een module aan en kopieer letterlijk alles dat hieronder staat in een module

Private Declare Function apiGetUserName Lib "advapi32.dll" Alias _

"GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Function fOSUserName() As String

' Returns the network login name

Dim lngLen As Long, lngX As Long

Dim strUserName As String

strUserName = String$(254, 0)

lngLen = 255

lngX = apiGetUserName(strUserName, lngLen)

If (lngX > 0) Then

fOSUserName = Left$(strUserName, lngLen - 1)

Else

fOSUserName = vbNullString

End If

End Function

Function GetCurrentUser() As String

GetCurrentUser = Environ("USERNAME")

End Function

Sub logmagic()

Dim bepaalrij, i As Integer

bepaalrij = 1

For i = 1 To 5000

If Sheets("logfile").Cells(i, 1).Value = "" And bepaalrij = 1 Then

bepaalrij = i

i = 4999

End If

Next i

ActiveWorkbook.Unprotect "type hier een wachtwoord"

ActiveWorkbook.Sheets("logfile").Unprotect "type hier een wachtwoord"

Sheets("logfile").Cells(bepaalrij, 1).Value = fOSUserName()

Sheets("logfile").Cells(bepaalrij, 2).Value = Now()

ActiveWorkbook.Sheets("logfile").Protect "typ hier hetzelfde wachtwoord"

ActiveWorkbook.Protect "typ hier een wachtwoord"

ActiveWorkbook.Save

End Sub

 

 


Post date: 2017-06-21 10:12:29
Post date GMT: 2017-06-21