domain login gebruiken voor in query

Stel, je moet op basis van de domein login een dienst kiezen in uw query van uw access database. in een module Private Declare Function apiGetUserName Lib “advapi32.dll” Alias _…

LEES MEER