Genereren van Powershell scripts op basis van gegevens uit access database – aanmaken mappen en aanpassen van security

De bedoeling is , dat dit vba script (in access) de gefilterde database overloopt en op basis van de data het structuur script maakt en het rechten script.

Je voert deze scripts uit in powershell en de mappen zullen aangemaakt worden en de rechten zullen goed aangepast zijn.

Private Sub Knop15_Click()
Dim o As Integer
Dim test As String

DoCmd.GoToRecord , , acLast
p = Me.CurrentRecord
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
Target = Me.Tekst20 & “\users.ps1”
target2 = Me.Tekst20 & “\struct.ps1”
Open Target For Output As #1
Open target2 For Output As #2
For i = 1 To p
test = Me.netpath
If FolderExists(test) = False Then
MkDir (test)
End If
cmdscript = “xcopy ” + “””” + “g:\ccd\cns\structuur dossier” + “””” + ” ” + “””” + Me.netpath + “””” + ” /E /Y ”
psscript = “$NasPath = ‘” & Me.netpath & “‘” & vbNewLine
psscript = psscript & “$Acl = Get-Acl $NasPath” & vbNewLine
psscript = psscript & “$Ar = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule(‘” & Me.ccdschrijf & “‘,’Modify’,’ContainerInherit, ObjectInherit’, ‘None’, ‘Allow’)” & vbNewLine
psscript = psscript & “$Acl.AddAccessRule($Ar)” & vbNewLine
psscript = psscript & “Set-Acl $NasPath $Acl” & vbNewLine
psscript = psscript & “$Ar = New-Object system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule(‘” & Me.ccdlees & “‘,’Read,ReadAndExecute,ListDirectory’,’ContainerInherit, ObjectInherit’, ‘None’, ‘Allow’)” & vbNewLine
psscript = psscript & “$Acl.AddAccessRule($Ar)” & vbNewLine
psscript = psscript & “Set-Acl $NasPath $Acl” & vbNewLine

Print #1, psscript
Print #2, cmdscript

If i < p Then
DoCmd.GoToRecord , , acNext

 

End If
Next i
Close #1
Close #2

End Sub

   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Zoek de Ict tips

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  advies desktop
  advies notebook
  advies smart tv
  cloning and backup
  cmd
  exchange 2007/2010/2013
  freeware
  koopadvies
  office 2003
  office 2007
  office 2010
  office 2013
  office 2016
  Powershell
  Thin os (wyse)
  tips voorblad
  Uncategorized
  Visual Basic For Applications (VBA)
  vmware
  win 8 apps zeer goed
  Windows 10
  windows 11
  windows 7
  Windows 8
  windows 8.1
  Windows 8.x RT
  windows server 2003
  windows server 2008
  windows server 2012
  windows server 2012 R2
  windows server 2016
  windows server 2019
  wordpress