Powershell – Alles doen met een string – substring –

Substring is heel krachtig en kan je echt alles mee doen.
Left, right… heb je allemaal niet meer nodig. je kan je ding doen met substring.
het is heel eenvoudig , stel je wil karakter 4,5,6,7 van een string genaamd $teststring
Dan type je dus $teststring.substring(3,4)
Hiermee kan je dus oneindig spelen… hieronder een voorbeeld om alle bestanden in een map, hun naam om te draaien.
dus system.dll zal dan metsys.dll worden. De extentie heb ik niet omgedraaid.

powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
$draaiom=”
$bestanden = ”
$bestand = ”
$bestanden= dir *.*
foreach($bestand in $bestanden){$mb = (($bestand.length / 1024)/1024)
if((($bestand.length / 1024)/1024) -ge 1){$bestand.name + ‘ groter dan of gelijk aan 1MB – ‘+ $mb
$tt=$bestand.Name
$lang = $tt.length

for( $kk=1 ;$kk -le ($lang-4);$kk++){
$draaiom = $draaiom + $tt.substring( ($lang – 4) – $kk ,1)
}
$tt + ‘ Omgedraaid zonder extentie ‘ + $draaiom
$draaiom = $draaiom + $tt.substring($lang – 4,4)
$tt + ‘ naam Omgedraaid met goede extentie ‘ + $draaiom + ‘ – ‘ + $mb + ‘ MB Groot’
$draaiom = ”
}
}
$uitleg = ‘ met substring kan je alles doen met een string – voorbeeld , wil het 3,4 en 5 de karakter van een string – Skip the first 2 characters and then return the next 3 characters from the string substring(2,3) ‘

$uitleg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *