via vba code injectie , vba code wijzigen, wissen, aanpassen, in meerdere bestaande excel files

Stel, je hebt in een map, 30 excel bestanden met macro’s, waarin je vba code wil toevoegen aan het werkblad (thisworkbook) en je wil ook vba code toevoegen aan een module.

Het is mogelijk, om de code via een vba sub , bij alle 30 tegelijk te wijzigen, aanpassen, wissen……

Opgelet, misbruik deze code niet om een virus te schrijven.

Hoe is het opgebouwd : de sub powervba(), gaat alle xlsm files openen die in de map c:\test staan, hij start eerst de sub removecode, en dan de sub om eventprocedure aan te maken.

Sub powervba()
Dim directory As String, FileName As String, sheet As Worksheet, i As Integer, j As Integer, wacht As String

Application.ScreenUpdating = False
directory = “c:\test\”
FileName = Dir(directory & “*.xlsm”)

Do While FileName <> “”
Workbooks.Open (directory & FileName)
i = i + 1
desecure
‘Workbooks.Save (directory & fileName)
Workbooks(FileName).Close SaveChanges:=True
Cells(i, 2).Value = FileName
FileName = Dir()
Loop
End Sub

Sub desecure()
Application.Visible = True
RemoveCode
CreateEventProcedure
End Sub

Sub AddProcedure()

Dim VBProj As VBIDE.VBProject
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Dim CodeMod As VBIDE.CodeModule
Dim LineNum As Long
Const DQUOTE = “””” ‘ one ” character

Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
Set VBComp = VBProj.VBComponents(“dkmod”)
Set CodeMod = VBComp.CodeModule

With CodeMod
LineNum = .CountOfLines + 1
.InsertLines LineNum, “Public Sub SayHello()”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “dim wacht as string ”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “wacht=inputbox (” & DQUOTE & “geef wachtwoord” & DQUOTE & “)”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “if wacht<> ” & DQUOTE & “1234” & DQUOTE & “then”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, ”    activeworkbook.close ”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “end if ”

.InsertLines LineNum, “End Sub”
End With

End Sub

Sub CreateEventProcedure()  ‘hier maak je bij thisworkbook, bij open de code aan
Dim VBProj As VBIDE.VBProject
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Dim CodeMod As VBIDE.CodeModule
Dim LineNum As Long
Const DQUOTE = “””” ‘ one ” character

Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
Set VBComp = VBProj.VBComponents(“ThisWorkbook”)
Set CodeMod = VBComp.CodeModule

With CodeMod
LineNum = .CreateEventProc(“Open”, “Workbook”)
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “dim wacht as string ”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “wacht=inputbox (” & DQUOTE & “geef wachtwoord” & DQUOTE & “)”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “if wacht<> ” & DQUOTE & “1234” & DQUOTE & “then”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, ”    activeworkbook.close ”
LineNum = LineNum + 1
.InsertLines LineNum, “end if ”
End With
End Sub

Sub RemoveCode()
‘Remove all code from ThisWorkbook code module
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(“ThisWorkbook”).CodeModule.DeleteLines 1, _
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(“ThisWorkbook”).CodeModule.CountOfLines
ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(“ThisWorkbook”).CodeModule.DeleteLines 1, _
ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(“ThisWorkbook”).CodeModule.CountOfLines

End Sub

 

   

Eén reactie

 1. Super, werkt goed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Zoek de Ict tips

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Categories
  advies desktop
  advies notebook
  advies smart tv
  cloning and backup
  cmd
  exchange 2007/2010/2013
  freeware
  koopadvies
  office 2003
  office 2007
  office 2010
  office 2013
  office 2016
  Powershell
  Thin os (wyse)
  tips voorblad
  Uncategorized
  Visual Basic For Applications (VBA)
  vmware
  win 8 apps zeer goed
  Windows 10
  windows 11
  windows 7
  Windows 8
  windows 8.1
  Windows 8.x RT
  windows server 2003
  windows server 2008
  windows server 2012
  windows server 2012 R2
  windows server 2016
  windows server 2019
  wordpress